Αποθήκευση Προϊόντων

Η Bizcoagency, σε συνεργασία με ενα εκτεταμένο δίκτυο Logistics συνεργατών, δίνει απαντήσεις στο ζήτημα της αποθήκευσης , διαχείρισης και συσκευασίας προϊόντων σε σύγχρονους και τεχνολογικά εξοπλισμένους χώρους. (labeling, barcode, wms και inventory reporting).