Μεταφορά Προϊόντων

Η Bizcoagency καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των οδικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών προϊόντων, με συνεργάτες, διεθνώς αναγνωρισμένες μεταφορικές εταιρείες που εγγυώνται ασφαλείς υπηρεσίες.

Η Bizcoagency επίσης αναλαμβάνει την διαμεταφορά, από και προς όλα τα σημεία της Ελλάδας.