Εισαγωγές Προϊόντων

Η Bizcoagency αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της την εισαγωγή προιόντων από κράτη της Ευρωπαικής Ενωσης, αλλά και τρίτες χώρες, με ασφάλεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.