Εκτελωνισμός Προϊόντων

Η Bizcoagency συνεργάζεται με εξειδικευμένους εκτελωνιστές και περαιώνει με ταχύτητα στο πλαίσιο των κανονισμών της κοινοτικής νομοθεσίας, τον εκτελωνισμό προϊόντων, από και πρός όλα τα τελωνεία της Ελλάδας.