Προώθηση Εταιρειών

Η Bizcoagency, έχει αναπτύξει σημαντική δράση στον τομέα της προώθησης των προιόντων και των υπηρεσιών εταιρειών στο εξωτερικό, μέσω διεθνών εκθέσεων.

Ομάδα στελεχών  marketing, συμβουλεύει και παρέχει τις πλέον συμφέρουσες και αποδοτικές  λύσεις.